Кошторис


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
3 284 854,00
(сума словами і цифрами)
Головний спеціаліст
(посада)
Н.П.Жовталюк
(підпис)(ініціали і прізвище)
10 січня 2017 року
(число, місяць, рік)М.П.
КОШТОРИС
на 2016 рік
на 2017 рік
(індивідуальний, зведений)
2147026 Відділ освіти Городищенської державної адміністрації
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Городище,Черкаська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 1011020
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 010116 Органи місцевого самоврядування)
В'язівська ЗОШ 1-3 ступенів
(грн.)
НайменуванняКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
12345
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох3 186 785,0098 069,003 284 854,00
Надходження коштів із загального фонду бюджетух3 186 785,00х3 186 785,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:х-98 069,0098 069,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000х98 069,0098 069,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю25010100Х98 069,0098 069,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності25010200Х--
Плата за оренду майна бюджетних установ25010300Х--
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)25010400Х--
(розписати за підгрупами)--
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000х--
Благодійні внески, гранти та дарунки25020100Х--
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб25020200Х--
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право25020300Х--
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки25020400Х--
(розписати за підгрупами)--
інші надходження, у тому числі:х--
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)х--
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)х--
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)х
х****
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьогох3 186 785,0098 069,003 284 854,00
Поточні видатки20003 186 785,0098 069,003 284 854,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21002 364 609,00-2 364 609,00
Оплата праці21101 938 363,00-1 938 363,00
Заробітна плата21111 938 363,00-1 938 363,00
Грошове забезпечення військовослужбовців2112---
Нарахування на оплату праці2120426 246,00-426 246,00
Використання товарів і послуг2200821 698,0098 069,00919 767,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221016 415,001 375,0017 790,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали22201 196,00179,001 375,00
Продукти харчування223024 910,0095 678,00120 588,00
Оплата послуг (крім комунальних)224019 106,00359,0019 465,00
Видатки на відрядження22504 676,00-4 676,00
Видатки та заходи спеціального призначення2260---
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270754 552,00478,00755 030,00
Оплата теплопостачання2271---
Оплата водопостачання та водовідведення2272--
Оплата електроенергії227326 991,00478,0027 469,00
Оплата природного газу2274255 740,00-255 740,00
Оплата інших енергоносіїв2275471 821,00-471 821,00
Оплата енергосервісу2276---
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280843,00-843,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281---
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282843,00-843,00
Обслуговування боргових зобов'язань2400---
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410---
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420---
Поточні трансферти2600---
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610---
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620---
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630---
Соціальне забезпечення2700---
Виплата пенсій і допомоги2710---
Стипендії2720---
Інші виплати населенню2730---
Інші поточні видатки2800478,00478,00
Капітальні видатки3000---
Придбання основного капіталу3100---
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110---
Капітальне будівництво (придбання)3120---
Капітальне будівництво (придбання) житла3121---
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3122---
Капітальний ремонт3130---
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131---
Капітальний ремонт інших об'єктів3132---
Реконструкція та реставрація3140---
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141---
Реконструкція та реставрація інших об'єктів3142---
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури3143---
Створення державних запасів і резервів3150---
Придбання землі та нематеріальних активів3160---
Капітальні трансферти3200---
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210---
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220---
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
Капітальні трансферти населенню3240---
Надання внутрішніх кредитів4110--
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111---
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112---
Надання інших внутрішніх кредитів4113---
Надання зовнішніх кредитів4210---
Нерозподілені видатки9000---
КерівникН.П.Жовталюк
(підпис)(ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділуС.В.Посунько
(підпис)(ініціали і прізвище)
10 січня 2017 року
(число, місяць, рік)
М.П.***
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
Кiлькiсть переглядiв: 750

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.